Công Tắc SmartZ Có Phản Hồi SW1VZ (Cần Dây Trung Tính N)

1.680.000  1.660.000 

Tương thích và phù hợp với các mẫu công tắc dạng hình vuông trên thị trường, không cần phải thay đổi kết cấu ngôi nhà

Công Tắc SmartZ Có Phản Hồi SW1VZ (Cần Dây Trung Tính N)

1.680.000  1.660.000