Hệ thống báo khách, báo trộm gia đình KN-D06

575.000 

HighMark Security cung cấp Hệ thống báo khách, báo trộm, chống trộm cho gia đình KN-D06 tại Đà Nẵng với Cảm biến cửa từ thông minh KN-D06 và đơn giản, chi phí tiết kiệm.

Hệ thống báo khách, báo trộm gia đình KN-D06

575.000