Robot hút bụi lau nhà iLife X800 (USA), wifi điều khiển qua điện thoại

9.970.000  9.490.000 

Robot hút bụi lau nhà iLife X800, wifi điều khiển qua điện thoại, sản phẩm thương hiệu Mỹ  Đây là dòng máy hút bụi lau nhà thông minh trợ giúp việc nhà cho gia chủ.
Robot hút bụi lau nhà iLife X800 (USA), wifi điều khiển qua điện thoại

9.970.000  9.490.000